Корисні польські слова та вирази, які зроблять ваше мовлення більш «живим»

By on 6 Серпня 2019 0

Є в польській мові такі слова, які часто почуємо в розмовній лексиці, проте значення їх зрозуміти з першого разу не завжди легко.  «Еwentualnie», «rzeczywiście», «właśnie». Пояснюємо, яка між ними різниця і як вони здатні зробити ваше мовлення більш «живим».

Слова, наведені нижче, не відносяться до однієї частини мови. Ми зібрали прислівники, сполучники і навіть дієслова. Їх мета – підсилити емоційний ефект розповіді, показати своє ставлення до ситуації.

Oczywiście – звичайно, очевидно, звісно.

Слово вживається в знак підтвердження чиїхось слів або якоїсь ситуації, коли ми погоджуємося з співрозмовником, тобто не маємо сумнівів до сказаного.

Oczywiście, trzeba kupować i mieć fajne rzeczy, które można kochać latami, a nie byle co – Звичайно, треба купувати і мати хороші речі, котрі можна любити роками, а не абищо.

Czy mam pieniądze? Oczywiście! – Чи маю я гроші? Звісно!

Синоніми: jasne (ясно), widocznie (очевидно), ewidentnie (очевидно).

Rzeczywiście – справді, дійсно, направду, фактично.

Важливо розуміти різницю між словами «rzeczywiście» i «oczywiście». «Rzeczywiście» вживається у випадку, коли хочемо сказати «Так, це дійсно правда», тобто коли підтверджуємо існуючий факт, що так справді є. Або ж коли хочемо перепитати «Це дійсно так?» – «Rzeczywiście?».

Jest to rzeczywiście najlepszy sposób, by usunąć pajączki – Це дійсно найкращий спосіб, щоб позбутися павуків.

Czy rzeczywiście było tak, jak w tej historii? – Чи справді було так, як в тій історії?

Синоніми: faktycznie (фактично), właściwie (насправді), w zasadzie (в принципі), naprawdę (дійсно).

Owszem – само собою,  так, звісно, авжеж.

Вживається як ствердна відповідь, яка підтверджує слова співрозмовника, а також як відповідь, яка суперечить питанню співрозмовника.

Wiedziałeś, że on zdobędzie Nobla? – Owszem – Ти знав, що він отримає Нобелівську премію? – Само собою.

Chyba nie pójdziesz z nami na imprezkę? – Owszem, pójdę. Ти ж, мабуть, не підеш з нами на вечірку? – Певно, що піду.

Синоніми: dokładnie (точно), faktycznie (фактично), naprawdę (дійсно).

Aczkolwiek – хоча.

Сполучник, який так само, як і в українській мові, вживається в складнопідрядних реченнях і відповідає за значенням словосполученню «незважаючи на те, що». 

Nikt nie wierzył słowom świadka, aczkolwiek była to prawda – Ніхто не вірив словам свідка, хоча це була правда.

Pomysł ten, aczkolwiek błyskotliwy, jednak nie spodoba się szefowI – Ця ідея, хоч і блискуча, однак босові не сподобалася.

Синоніми: chociaż (хоча), choć (хоч), mimo że (незважаючи на те, що).

Ewentualnie – можливо, мабуть, чи, або.

Вставне слово, що вживається для висловлення невпевненості або для позначення альтернативних варіантів.

Na jak długo chcesz przyjechać? – Ewentualnie na jedną noc – На скільки хочеш приїхати? – Мабуть, на одну ніч.

Sprzedam samochód ewentualnie zamienię na większy – Продам автомобіль, або ж заміню на більш потужніший.

Синоніми: prawdopodobnie (ймовірно), możliwie (можливо), bądź (або), albo (або), czy (чи).

Akurat – якраз, саме, саме так, точно.

Вставне слово, яке підтверджує точність інформації, також підкреслює конкретну мить – якраз, у цей (той) момент.

Nie wiadomo do końca, dlaczego akurat te rzeczy kojarzą się ze zdolnościami hakerskimi – Невідомо до кінця, чому саме ці речі пов’язані з хакерськими здібностями.

Nie ma go, akurat wyszedł – Немає його, він якраз вийшов.

Синоніми: dopiero.

Raczej – швидше за все, ймовірно, напевно.

Вживається, коли хочемо вказати невпевненість в тому, про що йде мова.

Nie wiem jeszcze, do którego liceum pójdę, ale raczej do VIII – Я ще не знаю до якої школи піду, але швидше за все до VIII.

W zasadzie – взагалі-то, як правило, в більшості випадків.

Вставне словосполучення, яке вказує на певну закономірність, що дає нам можливість поділяти такі погляди.

W zasadzie nie mam już zastrzeżeń – В принципі, в мене немає ніяких застережень.

Синоніми: zasadniczo (в принципі), z reguły (як правило), w większości wypadków (в більшості випадків), w sumie (загалом).

Dopiero – тільки, лише, всього лиш.

Nie możesz prowadzić samochodu, masz dopiero 17 lat – Ти не можеш водити автомобіль, тобі ж тільки 17.

Nie dostałem jeszcze przesyłki, ma przyjść dopiero jutro – Я ще не отримав посилки, вона має прийти тільки завтра.

Синоніми: tylko (тільки), jedynie (тільки), akurat (якраз).

Przecież – взагалі-то, але, але ж, навпаки.

Вживається для посилення висловлювання, аби поставити під сумнів те, що говорив раніше співрозмовник. Може взагалі не перекладатися.

Ale przecież chodzi tu o twoje wesele, Tom – Але ж мова йде про твоє весілля, Том.

Ponieważ – оскільки, тому що, бо.

В складнопідрядних реченнях виражає причину чогось і вказує, чому так сталося.

Listonosz zostawił list pod drzwiami, ponieważ bał się groźnego psa – Листоноша залишив лист під дверима, бо боявся грізного пса.

Синоніми: dlatego że (тому що),  gdyż (адже),  bo (бо), bowiem/albowiem (оскільки).

Cóż – що ж, що поробиш.

Допомагає підсилити інформацію, яка слідуватиме далі, здебільшого негативну. Виражає подив, здивування.

Cóż. Nie wyszło, ale świat na tym się nie skończył – Що ж. Не вийшло, але світ на цьому не скінчився.

Cóż… To nie była jego żona – Що ж… Це була не його дружина.

Zwłaszcza – особливо, передусім.

Lubię bułki, zwłaszcza słodkie – Я люблю булочки, особливо солодкі.

Синоніми: przede wszystkim (передусім), w szczególności (зокрема), szczególnie (особливо), głównie (здебільшого), a mianowicie (а саме).

Poza tym – крім того.

Вживається для доповнення відповіді новою інформацією.

Boli mnie głowa, poza tym jestem bardzo zmęczona – У мене болить голова, крім того я дуже втомилася.

Синоніми: oprócz tego (крім цього), ponadto (більше того).

Ponadto – більше того. 

Як і в випадку словосполучення «poza tym», використовується для доповнення відповіді новою інформацією.

Pan Adam jest sumienny i pracowity, a ponadto ma długi staż pracy – Пан Адам сумлінний і працьовитий, і більше того має великий стаж праці.

Синоніми: co więcej (більше того).

Właśnie – власне, саме, так.

Вживається для більшого уточнення, підтвердження слів, для виразу згоди зі співрозмовником.

Właśnie miałam do pana dzwonić – Власне мала до пана телефонувати.

— Chcesz mi powiedzieć, że to ty naprawiłeś? — No właśnie — Хочеш мені сказати, що це ти відремонтував? — Ну звісно.

Синоніми: akurat (якраз), oczywiście (звісно).

Chyba – мабуть, напевно, ніби, здається, але ж.

Слово вживається для висловлення невпевненості, припущень.

Chyba będzie padał deszcz, bo słońce skryło się za czarnymi chmurami – Здається, буде дощ, бо сонце сховалося за чорними хмарами.

Синоніми: możliwie (ймовірно), być może (можливо), wydaje się, że (здається).

Więc – отже, тобто, тож.

Вживається для того, аби висловити результат, висновок, підсумувати чи уточнити сказане раніше.

Nie nauczyłem się, więc dostałem dwóję – Я не вивчив, тож отримав двійку.

Więc twierdzisz, że nic o tym nie wiedziałeś? – Отже, кажеш, що ти нічого не знав про це?

Синоніми: zatem (таким чином), toteż (тому), tak że (так що).

Czyli тобто, таким чином, а це означає.

Сполучник, який використовується для пояснення того, що згадувалося раніше.

Pociąg się nie spóźnił, czyli przyjechał o czasie – Потяг не спізнився, тобто приїхав вчасно.

Синоніми: to znaczy (а це означає), to jest (тобто), innymi słowy (іншими словами).

Albowiem, bowiem – тому що, бо, оскільки.

Синонім слів «ponieważ», «bo», виражає причину чогось і вказує, чому так сталося. Часто використовується у літературі..

Ta uwaga jest o tyle istotna, bowiem rzuca cień na rzeczywiste intencje autorki – Це зауваження дуже  важливе, оскільки кидає тінь на реальні наміри автора.

Синоніми: dlatego że (тому що),  gdyż (адже),  bo (бо), ponieważ (бо).

Powiedzmy – ну скажімо.

Jeśli wpiszemy powiedzmy “emocje i design” uzyskamy 10 stron z wynikami – Якщо впишемо, скажімо, «емоції і дизайн», то отримаємо 10 сторінок з результатами.

Przynajmniej – принаймні, хоча б.

Вживається для позначення мінімального прийнятного діапазону часу або речей.

Żeby naprawić twój rower, potrzebuję przynajmniej tygodnia – Щоб відремонтувати твій велосипед, мені потрібен хоча б тиждень.

Jak bierzesz mój rower, to mógłbyś przynajmniej zapytać? – Якщо ти береш мій велосипед, то можеш принаймні запитувати?

Синоніми: co najmniej (принаймні), chociaż (хоча).

Більше текстів про польську мову можна знайти у розділі Мовне.

Читайте більше новин, вподобавши сторінку UAinKrakow.pl у соцмережі Facebook.
Фото міста та українців у Кракові – на нашому 
Instagram-акаунті за посиланням.

Ірина Давиденко

Фото: freepik

Коментарі