Авточернетка  Microsoftteams Image UAinKrakow.pl
Авточернетка  Microsoftteams Image UAinKrakow.pl

Корисні польські слова та вирази, які зроблять ваше мовлення більш «живим»

Корисні польські слова та вирази, які зроблять ваше мовлення більш «живим» from woman writing diary 23 2148210415

Є в польській мові такі слова, які часто почуємо в розмовній лексиці, проте значення їх зрозуміти з першого разу не завжди легко.  «Еwentualnie», «rzeczywiście», «właśnie». Пояснюємо, яка між ними різниця і як вони здатні зробити ваше мовлення більш «живим».

Слова, наведені нижче, не відносяться до однієї частини мови. Ми зібрали прислівники, сполучники і навіть дієслова. Їх мета – підсилити емоційний ефект розповіді, показати своє ставлення до ситуації.

Oczywiście – звичайно, очевидно, звісно.

Слово вживається в знак підтвердження чиїхось слів або якоїсь ситуації, коли ми погоджуємося з співрозмовником, тобто не маємо сумнівів до сказаного.

Oczywiście, trzeba kupować i mieć fajne rzeczy, które można kochać latami, a nie byle co – Звичайно, треба купувати і мати хороші речі, котрі можна любити роками, а не абищо.

Czy mam pieniądze? Oczywiście! – Чи маю я гроші? Звісно!

Синоніми: jasne (ясно), widocznie (очевидно), ewidentnie (очевидно).

Rzeczywiście – справді, дійсно, направду, фактично.

Важливо розуміти різницю між словами «rzeczywiście» i «oczywiście». «Rzeczywiście» вживається у випадку, коли хочемо сказати «Так, це дійсно правда», тобто коли підтверджуємо існуючий факт, що так справді є. Або ж коли хочемо перепитати «Це дійсно так?» – «Rzeczywiście?».

Jest to rzeczywiście najlepszy sposób, by usunąć pajączki – Це дійсно найкращий спосіб, щоб позбутися павуків.

Czy rzeczywiście było tak, jak w tej historii? – Чи справді було так, як в тій історії?

Синоніми: faktycznie (фактично), właściwie (насправді), w zasadzie (в принципі), naprawdę (дійсно).

Owszem – само собою,  так, звісно, авжеж.

Вживається як ствердна відповідь, яка підтверджує слова співрозмовника, а також як відповідь, яка суперечить питанню співрозмовника.

Wiedziałeś, że on zdobędzie Nobla? – Owszem – Ти знав, що він отримає Нобелівську премію? – Само собою.

Chyba nie pójdziesz z nami na imprezkę? – Owszem, pójdę. Ти ж, мабуть, не підеш з нами на вечірку? – Певно, що піду.

Синоніми: dokładnie (точно), faktycznie (фактично), naprawdę (дійсно).

Aczkolwiek – хоча.

Сполучник, який так само, як і в українській мові, вживається в складнопідрядних реченнях і відповідає за значенням словосполученню «незважаючи на те, що». 

Nikt nie wierzył słowom świadka, aczkolwiek była to prawda – Ніхто не вірив словам свідка, хоча це була правда.

Pomysł ten, aczkolwiek błyskotliwy, jednak nie spodoba się szefowI – Ця ідея, хоч і блискуча, однак босові не сподобалася.

Синоніми: chociaż (хоча), choć (хоч), mimo że (незважаючи на те, що).

Ewentualnie – можливо, мабуть, чи, або.

Вставне слово, що вживається для висловлення невпевненості або для позначення альтернативних варіантів.

Na jak długo chcesz przyjechać? – Ewentualnie na jedną noc – На скільки хочеш приїхати? – Мабуть, на одну ніч.

Sprzedam samochód ewentualnie zamienię na większy – Продам автомобіль, або ж заміню на більш потужніший.

Синоніми: prawdopodobnie (ймовірно), możliwie (можливо), bądź (або), albo (або), czy (чи).

Akurat – якраз, саме, саме так, точно.

Вставне слово, яке підтверджує точність інформації, також підкреслює конкретну мить – якраз, у цей (той) момент.

Nie wiadomo do końca, dlaczego akurat te rzeczy kojarzą się ze zdolnościami hakerskimi – Невідомо до кінця, чому саме ці речі пов’язані з хакерськими здібностями.

Nie ma go, akurat wyszedł – Немає його, він якраз вийшов.

Синоніми: dopiero.

Raczej – швидше за все, ймовірно, напевно.

Вживається, коли хочемо вказати невпевненість в тому, про що йде мова.

Nie wiem jeszcze, do którego liceum pójdę, ale raczej do VIII – Я ще не знаю до якої школи піду, але швидше за все до VIII.

W zasadzie – взагалі-то, як правило, в більшості випадків.

Вставне словосполучення, яке вказує на певну закономірність, що дає нам можливість поділяти такі погляди.

W zasadzie nie mam już zastrzeżeń – В принципі, в мене немає ніяких застережень.

Синоніми: zasadniczo (в принципі), z reguły (як правило), w większości wypadków (в більшості випадків), w sumie (загалом).

Dopiero – тільки, лише, всього лиш.

Nie możesz prowadzić samochodu, masz dopiero 17 lat – Ти не можеш водити автомобіль, тобі ж тільки 17.

Nie dostałem jeszcze przesyłki, ma przyjść dopiero jutro – Я ще не отримав посилки, вона має прийти тільки завтра.

Синоніми: tylko (тільки), jedynie (тільки), akurat (якраз).

Przecież – взагалі-то, але, але ж, навпаки.

Вживається для посилення висловлювання, аби поставити під сумнів те, що говорив раніше співрозмовник. Може взагалі не перекладатися.

Ale przecież chodzi tu o twoje wesele, Tom – Але ж мова йде про твоє весілля, Том.

Ponieważ – оскільки, тому що, бо.

В складнопідрядних реченнях виражає причину чогось і вказує, чому так сталося.

Listonosz zostawił list pod drzwiami, ponieważ bał się groźnego psa – Листоноша залишив лист під дверима, бо боявся грізного пса.

Синоніми: dlatego że (тому що),  gdyż (адже),  bo (бо), bowiem/albowiem (оскільки).

Cóż – що ж, що поробиш.

Допомагає підсилити інформацію, яка слідуватиме далі, здебільшого негативну. Виражає подив, здивування.

Cóż. Nie wyszło, ale świat na tym się nie skończył – Що ж. Не вийшло, але світ на цьому не скінчився.

Cóż… To nie była jego żona – Що ж… Це була не його дружина.

Zwłaszcza – особливо, передусім.

Lubię bułki, zwłaszcza słodkie – Я люблю булочки, особливо солодкі.

Синоніми: przede wszystkim (передусім), w szczególności (зокрема), szczególnie (особливо), głównie (здебільшого), a mianowicie (а саме).

Poza tym – крім того.

Вживається для доповнення відповіді новою інформацією.

Boli mnie głowa, poza tym jestem bardzo zmęczona – У мене болить голова, крім того я дуже втомилася.

Синоніми: oprócz tego (крім цього), ponadto (більше того).

Ponadto – більше того. 

Як і в випадку словосполучення «poza tym», використовується для доповнення відповіді новою інформацією.

Pan Adam jest sumienny i pracowity, a ponadto ma długi staż pracy – Пан Адам сумлінний і працьовитий, і більше того має великий стаж праці.

Синоніми: co więcej (більше того).

Właśnie – власне, саме, так.

Вживається для більшого уточнення, підтвердження слів, для виразу згоди зі співрозмовником.

Właśnie miałam do pana dzwonić – Власне мала до пана телефонувати.

— Chcesz mi powiedzieć, że to ty naprawiłeś? — No właśnie — Хочеш мені сказати, що це ти відремонтував? — Ну звісно.

Синоніми: akurat (якраз), oczywiście (звісно).

Chyba – мабуть, напевно, ніби, здається, але ж.

Слово вживається для висловлення невпевненості, припущень.

Chyba będzie padał deszcz, bo słońce skryło się za czarnymi chmurami – Здається, буде дощ, бо сонце сховалося за чорними хмарами.

Синоніми: możliwie (ймовірно), być może (можливо), wydaje się, że (здається).

Więc – отже, тобто, тож.

Вживається для того, аби висловити результат, висновок, підсумувати чи уточнити сказане раніше.

Nie nauczyłem się, więc dostałem dwóję – Я не вивчив, тож отримав двійку.

Więc twierdzisz, że nic o tym nie wiedziałeś? – Отже, кажеш, що ти нічого не знав про це?

Синоніми: zatem (таким чином), toteż (тому), tak że (так що).

Czyli тобто, таким чином, а це означає.

Сполучник, який використовується для пояснення того, що згадувалося раніше.

Pociąg się nie spóźnił, czyli przyjechał o czasie – Потяг не спізнився, тобто приїхав вчасно.

Синоніми: to znaczy (а це означає), to jest (тобто), innymi słowy (іншими словами).

Albowiem, bowiem – тому що, бо, оскільки.

Синонім слів «ponieważ», «bo», виражає причину чогось і вказує, чому так сталося. Часто використовується у літературі..

Ta uwaga jest o tyle istotna, bowiem rzuca cień na rzeczywiste intencje autorki – Це зауваження дуже  важливе, оскільки кидає тінь на реальні наміри автора.

Синоніми: dlatego że (тому що),  gdyż (адже),  bo (бо), ponieważ (бо).

Powiedzmy – ну скажімо.

Jeśli wpiszemy powiedzmy “emocje i design” uzyskamy 10 stron z wynikami – Якщо впишемо, скажімо, «емоції і дизайн», то отримаємо 10 сторінок з результатами.

Przynajmniej – принаймні, хоча б.

Вживається для позначення мінімального прийнятного діапазону часу або речей.

Żeby naprawić twój rower, potrzebuję przynajmniej tygodnia – Щоб відремонтувати твій велосипед, мені потрібен хоча б тиждень.

Jak bierzesz mój rower, to mógłbyś przynajmniej zapytać? – Якщо ти береш мій велосипед, то можеш принаймні запитувати?

Синоніми: co najmniej (принаймні), chociaż (хоча).

Більше текстів про польську мову можна знайти у розділі Мовне.

Читайте більше новин, вподобавши сторінку UAinKrakow.pl у соцмережі Facebook.
Фото міста та українців у Кракові – на нашому 
Instagram-акаунті за посиланням.

Ірина Давиденко

Фото: freepik

Оцініть пост

Натисніть на зірочку, щоб оцінити!

Середня оцінка 4.9 / 5. Підрахунок голосів: 7

Голосів поки немає! Будьте першим, хто оцінить цю публікацію.

Поділитися публікацією

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Читайте також
Найбільш читані пости
Підпишіться на нас